Kurumsal

Kurumsal


GÜRÜN KÜLTÜR Vakfı’ndan önce Gürün ile ilgili güçlü bir kurum olmaması sık sık konu edilir ve çoğumuzu üzerdi.

26 Mart 1989 (tarihinde yapılan) mahalli seçimler sonucu sayın Prof. Dr. Nurettin SÖZEN’İN İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmesinin verdiği sevinç ve mutluluğu tüm hemşerilerimiz ile birlikte paylaşmak ve de bu gururu müşterek olarak kutlama düşüncesi ile yemekli bir toplantı düzenlemek üzere bir araya gelen ekibimiz 14 Mayıs 1989 tarihinde MAVI MARMARA Et Lokantasında KUTLAMA YEMEĞI düzenlenmiş ve 1800′den fazla hemşerilerimizin katılması ile amacımıza ulaşmıştık.

O günün coşkusu ve etkisi ile ayrıca yapılan toplantıdan elde edilen üç milyon TIlık maddi gücü değerlendirerek GÜRÜN ile ilgili bir KURUM KURMA teklifim öncü (ekip) arkadaşlarca da uygun görülerek girişime başlamış olduk.

Doğduğumuz, etkisi ile yoğrulduğumuz ve özlemle andığımız Gürün’e ve Gürünlülere hizmet etmek, Gürün’ün güzelliklerini ve zarif özelliklerini yaşatmak ve okuyarak yükselmek isteyen zeki çocuklarımıza ve çalışarak gelişmek isteyen insanımıza destek sağlamak amacı ile kurulacak kurumda görevlenecek arkadaşları belirlemek üzere 28 Eylül 1989 tarihinde ekip arkadaşlar kendi aralarında ve gizli oy ile yaptıkları seçim sonucu Müteşebbis Yönetim Kurulu, Yönetim Kurul Başkanı ve İş Bölümü ile denetçiler seçilmiştir.

Gelişimin seyrini başlangıçta belirttiğim gibi vakfımızın resmen kuruluşunda hazırladığım ve sayın Orhan KÖSEOĞLU’NUN tüm maddi yükünü üslenerek bastırdığı Kitapçıktan naklen sunacağım.

O günlerdeki görüşmeler sonucu daha yararlı olur kanısı veya amacımızı ger-çekleştirmeye daha uygundur diye bir vakıf kurma düşüncesinde birleşerek; Gürün Kültür Vakfını kurma kararı alınmış ve Vakıf Resmi Senedi de tarafımdan hazırlanmıştır. Yukarıda sözü edilen seçimde  diğer adaya karşı) şahsıma gösterilen teveccühle beni Yönetim Kurulu Başkanı seçen arkadaşlaşma teşekkürlerimi sunarım.

Dördü kardeş olan grubumuz: Nihat KIRIŞ – Ali Nihat SOLAK – Ali Kılıç DE-MIR – Abdullah ALACADAĞ – Zeki DELIKTAŞ – Orhan KOCA – Celal KÖKEY – Yılmaz GÜRÜN – Şahin KOCA – Hüsnü DEMIR – M. Tuğrul SOLAK – Kâzım MOROĞLU – Ahmet ALACADAĞ – Erdal Sirer BOSTANCI’DAN oluşan bir ekipti.

1990 yılı 26 Temmuz tarihindeki toplantımızda bu arkadaşlardan sekizi kişi-sel sakıncalarını belirterek ve arzuları ile görevlerinden ayrılmışlardır,

Vakıf senedimiz de görüldüğü gibi boşalan yerleri yeni arkadaşlarımız üstlenmiştir.

Kurumlarda kişilerin göreve geliş gidişlerini nöbet değişimi şeklinde yorumlamak asıldır.

Ve bu ilke her zaman herkes için geçerlidir.

Arkadaşların ayrılmasından sonra kalan altı kişi ile Vakfın kurulmasını savunan oldu idiysede, uygun görülmemiştir. Gürün’e hizmet için tüm hemşerilerimizin görev sırasına veya yarışına gireceklerine inanırım. Hem bu espri hem de özü bakımından yaptığımız toplantılarda ve aşamalarda sık sık değindiğim ve savunduğum gibi bütün Gürünlüleri ilgilendiren yada diğer bir deyişle tüm Gürünlülere ait olan böyle bir kurum resmileşirken değişik kesimlerden genişçe bir ta-bana yaygın çok sayıda kurucu üye olmasında yarar gördüğüm tezim arkadaşlarım tarafından da uygun görülerek sonunda (Tam olmasada büyük ölçüde) bu yol izlenmiştir.

Kuruluş saf hasına gelindiğinde de bu ilke uygulanarak (olanak ve ölçüler içerisinde) İstanbul’a yerleşmiş Gürünlülerden değişik aile ve ayrı köylerden temsilcilerin bulunması düşüncesi de esas alınarak 170′e yakın hemşerimize “Kurucu üyeliğe Davet” niteliğinde 11 Aralık 1990 tarihli mektup gönderilmiş veya telefonla bildirilmiştir.

Özel Koşullar nedeni ile bazı değerli hemşerilerimize ulaşamadığımızdan, ayrıca düşünce ve dileğimize rağmen eşlerimizden, abla ve bacılanmızdan hiç-bir hanımın kurucu üye olmaları için gerekli sonucu sağlayamadığımızdan ötürü kişisel üzüntümü belirtmek isterim.

Davet edilen bazı hemşerilerimiz de şu veya bu engellerinden (aynı gün yapılması gereken) imza törenine gelememişlerdir.

Sonuçta: 122 Değerli hemşerimizin katılması ve 22.12.1990 tarihinde Bakırköy 1. Noterliğince düzenlenen “Gürün Kültür Vakfı Resmi Senedini imzalamaları sonucu ana aşama geçilmiş ve tescili için 8.1.1991 tarihinde mahkeme-ye başvurulmuştur.

Karardan önce Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün arzusu paralelinde hareket edilerek ufak tefek ek ve çıkartma hariç 50 milyon Tl. gösterilmiş sermayemizi şart olarak istenen 100 milyon TL.na yükseltmemiz tamamlanarak tekrar kurucu üyelerin imzası sağlanmış ve 2 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul 6. Asliye Hukuk Hakimliği tescil için karar vermiş. Karar, 10.9.1991 tarihinde kesinleşmiştir.

Gerek geçen yaz bazı arkadaşların kişisel durumları dolayısı ve arzuları ile görevden ayrılmaları ve yeniden yapılaşmayı sağlama çabası, gerekse kurucu üyelerin tümünün Vakıflar Genel Müdürlüğünün arzusuna uyularak değişen statüyü tekrar imzalamaları zorunluluğu vakfımızın kuruluş süresini oldukça uzatmış ve mutlu son gecikmiştir.

GÜRÜN KÜLTÜR VAKF1′nın hayırlı, başarılı ve sonsuz örnürlü olması baş dileğimizdir. Kurucu üye olan değerli hemşerilerimiz aynı zamanda vakfımızın ilk genel kurul üyeliği sıfatını da kazanmışlardır.

Candan Kutlarım.

Daha önce değindiğim kutlama yemeğinden kalan 3 milyon TL.lik güçle başlayan sonra da girişimci arkadaşların katkısı ve 16 Şubat 1990 tarihinde düzenlenen Vakıf yemeğimizde değerli Hemşerilerimizin bağışlarından başka ayrıca elde edilen 20 milyon TL’si ile 10 Mayıs 1991 tarihinde düzenlenen yemekte de (bağışlar dahil) elde edilen 60 milyon TL’nın üzerindeki katkı ve banka gelirleri ile Vakfımız bugün 250 milyon TLsinin üzerinde nakit bir güce kavuşmuştur. Vakfımızın daha da büyüyeceğine inanarak ve yararlı hizmetler vermesini dileyerek bilgilerinize sunarım. Gürün’ümüz için hayırlı olsun.

Sevgi ve Saygılarımla,

Gürün Kültür Vakfı

Onursal Başkanı

NİHAT  KIRIŞ